Yuba Sanchar #005


*This show is in Nepali Language*

Revised and revitalised production of Yuba Sanchar Radio from Nepalese youth in Ottawa. This broadcast consists of news, “talk with uncles”, NCAO Food Drive activities and voice of youth and their creation.

Throughout the program, the history of Nepalese in Ottawa, NCAO, and the now popular Food Drive program are visited.

Show Breakdown:
0:15 – News
6:00 – Kaka sita ko kura with Dr. Ram Acharya
8:10 – Kaka sita ko kura with Dr. Kalidas Subedi
12:50 – History of Food Drive in Ottawa with Dr. Krishna Hari Gautam
19:40 – Yuba Awaj
21:45 – Chiya Bari Ma
27:00 – Chat with recent settler in Ottawa, Yogendra KC
29:00 – Closing


भाग ५

नेपाली युवाहरुद्बारा निर्माण गरिएको युवा सञ्चार रेडियोको यस श्रृङ्खलामा तपाईहरुले समाचार, काकासितका कुरा, एनसीएओ फुड ड्राईभका गतिविधिहरु तथा युवा आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ।

साथै अटवामा नेपाली इतिहास, एनसीएओ तथा लोकप्रिय फुड ड्राईभबारे पनि जान्न सक्नुहुनेछ।

समय तालिका
००:१५ समाचार
६:४५ काकासितका कुरा – डा. राम आचार्य
८:१० काकासितका कुरा – डा. कालीदास सुवेदी
१२:५० अटवामा फुड ड्राईभको इतिहास – डा. कृष्णहरि गौतम
१९:४० युवा आवाज
२१:४५ चिया वारीमा
२७:०० योगेन्द्र केसीसङ्ग कुराकानी
२९:०० समापन

Yuba Sanchar - Program #005

 

Leave a Reply