Yuba Sanchar #007

*This show is in Nepali Language*

What is Teej Festival? Why is it celebrated? Come and learn from Leela Sharma, Ratna Sharma Lohani and Chiju Gautam. What should be the destiny of a debate? Listen to Purbajka Kura to learn what the ancient philosophers have to say on synthesis of ideas. What motivates an aspiring woman to teach Nepali dances to young people? Listen to Patra Parichaya with Bindu Gautam for the answers.

Show Breakdown:
0:00 – 1:25 Opening
1:25 – 4:50 News
4:10 – 12:40 Kaki Sitaka Kura I – Lila Sharma, Ratma Sharma Lohani
12:40 – 15:00 Kaki Sitaka Kura II – Chiju Gautam
15:00 – 20:30 Song – Chitikkai Paryore
20:30 – 20:50 Program Contact Info
20:50 – 25:44 Purbajka Kura on Pursuit of Knowledge
25:44 – 34:10 Patra Parichaya with Bindu Gautam
34:10 – 34:40 Closing

भाग ७

तीज चाड के हो? यो किन मनाईन्छ? लीला शर्मा, रत्ना शर्मा लोहनी र चिजु गौतमबाट सुनौ‌। वादविवादको अन्त्य कस्तो हुनुपर्छ? विचारहरुको विश्लेषणबारे पुराना दार्शनिकहरुको भनाईबारे जान्न

पूर्वजका कुरा सुनौ‌। वालवालिकालाई नृत्य सिकाउनका लागि एउटी उदियमान नारीलाई के कुराले बाँध्छ त? पात्र परिचयमा विन्दु गौतमबाट जानौ‌।

समय तालिका
००:०० – ०१:२५ आरम्भ
०१:२५ – ०४:५० समाचार
०४:५० – १२:४० काकीसितका कुरा १ – लीला शर्मा, रत्ना शर्मा लोहनी
१२:४० – १५:०० काकीसितका कुरा २ – चिजु गौतम
१५:०० – २०:३० गीत – चिटिक्कै पर्‌यो रे
२०:३० – २०:५० कार्यक्रम सम्पर्क
२०:५० – २५:४४ पूर्वजका कुरा – ज्ञानको खोजीमा
२५:४४ – ३४:१० पात्र परिचय – विन्दु गौतम
३४:१० – ३४:४० समापन

Yuba Sanchar - Program #007

 

Leave a Reply